Themajaar afgerond

Het prachtige themajaar is met het zeer succesvolle congres op Vlieland afgerond. Heel veel dank voor uw enthousiasme, op naar het lustrumjaar!