graphic-2-nvvh
Beroepsbelangen

De gezondheidszorg is continu in beweging. De patiënt verwacht kwalitatief goede zorg en de overheid wil dat deze zorg ook effectief en doelmatig wordt geleverd. Dit heeft consequenties voor de inrichting van de gezondheidszorg, het bekostigingssysteem en de praktijkvoering. Maar biedt ook kansen om de chirurgische zorg nog verder te verbeteren.

De NVvH is de belangenbehartiger en gesprekspartner namens de chirurgen bij de totstandkoming van het Nederlandse zorgbeleid.

Subverenigingen Heelkunde

Heeft u vragen / opmerkingen en wilt u met ons in contact komen?