Digestive Disease Days, 12/11/20 en 9/12/20 online terug te zien met accreditatie

Dit jaar is vanwege Covid-19 het gehele lijfelijke programma van de DDD (Digestive Disease Days) komen te vervallen. In plaats daarvan hebben de NVGIC en de NVCO samen voor u een online programma opgenomen. In dit uur worden een selectie van de beste abstracts van het voorjaar voorgedragen. Hierin zult u worden geïnformeerd of het wel veilig is om galblazen na een resectie selectief naar de patholoog te sturen, zal duidelijk worden of er nu eindelijk een consensus is over de definitie van colorectale naadlekkage, zullen de resultaten van een snap-shot studie over de korte termijn gevolgen na totale pancreatectomie met u worden gedeeld en worden de resultaten van de Limeric studie met u besproken ten aanzien van een beperkte wig-resectie voor colonpoliepen.

Prof. dr. I.H.J.T. de Hingh zal vervolgens een key note lecture geven over diagnostiek en behandeling van COLECTORALE PERITONEALE METASTASEN. Is HIPEC nu wel of niet zinvol na chirurgie voor colorectale peritoneale metastasen? Deze vraag houdt de gemoederen al bezig sinds de presentatie van de resultaten van de PRODIGE-7 trial op de ASCO meeting van 2018. Maar er spelen ook andere vragen: Wat is de waarde van systemische chemotherapie? Welke rol kan de moleculaire diagnostiek spelen voor de selectie van patiënten? Is PIPAC een optie in de palliatieve setting? Kan een MRI-scan de diagnostische laparoscopie vervangen om peritoneale metastasen te detecteren? Veel vragen, maar tijdens deze DDD 2020 de (eerste) antwoorden uit Nederlands onderzoek!

Hierna volgt opnieuw een abstractsessie, onder andere over hoe het is gesteld met de praktijkvariatie van preoperatieve systemische chemotherapie bij patiënten met colorectale levermetastasen en wordt de rol van een diagnostische stagerings laparoscopie bij maagcarcinomen onder de loep genomen. Daarnaast krijgt u de resultaten van een retrospectieve cohort studie ten aanzien van het teruggekeerd slokdarmcarcinoom na eerdere complete respons na neoadjuvante chemoradiatie therapie uiteengezet. Tot slot zal Prof. dr. I.H.M. Borel Rinkes een state of the art lecture geven over de nieuwste inzichten in de diagnostiek en BEHANDELING VAN NEUROENDOCRIENE TUMOREN VAN HET PANCREAS. Binnen de pancreastumoren vormen de neuroendocriene tumoren van het pancreas een aparte en relatief zeldzame groep. Ze zijn te onderscheiden in functionele (hormoon producerende) en niet-functionele tumoren. Met name de functionele tumoren behoeven een sterk multidisciplinaire aanpak, waarbij nauwe afstemming tussen endocrinoloog, chirurg, nucleair geneeskundige en interventie radioloog noodzakelijk is. De behandeling is veelal multimodaal waarbij naast chirurgie, o.a. hormoon- en targeted therapie, (radio) embolisatie, RFA en MWA ter beschikking staan. In de presentatie zal worden ingegaan op de nieuwste ontwikkelingen in de behandeling van pnet’s en welke afwegingen daarbij worden gemaakt om tot een juiste behandelcombinatie te komen.

Kortom, veel interessante informatie in slechts 1 uur tijd. U zult hierna weer volledig op de hoogte zijn op uw vakgebied! U kunt zich inschrijven via de website van de NVGE.
Na inschrijving kunt op onderstaande data van 12.00 uur tot 00.00 uur een vrije keuze maken uit alle webinars die door de verschillende verenigingen en secties zijn opgenomen.

1. Dinsdag 29 september: van 12.00 tot 00.00, alle webinars beschikbaar
2. Donderdag 12 november: van 12.00 tot 00.00, alle webinars beschikbaar
3. Woensdag 9 december: van 12.00 tot 00.00, alle webinars beschikbaar

Inschrijven kan via onderstaande inschrijflink:

https://www.nvge.nl/meetings-en-congressen/digestive-disease-days