(Her)certificering

De voorgestelde aanpassingen van de certificering zullen besluitvormend op de agenda van onze ALV op de chirurgendagen op 24 mei a.s. worden besproken. Bijgaande korte presentatie geeft een overzicht van de beoogde veranderingen, in lijn met alle andere subverenigingen.

Tevens ziet u de resultaten van de leden-enquête over dit onderwerp, die in de afgelopen maanden via onze website aan u is voorgelegd.

Bekijk de digitale presentatie:

Certificering Nieuwe Stijl [PDF]

Bekijk de reglementen:

Certificeringsreglement NVGIC 2018 [PDF]

Leeswijzer Herziene Certificeringsreglementen 2018 [PDF]

Hartelijke groet,

Het NVGIC bestuur