Keuzehulp

Keuzehulp PATIENT+ Liesbreuk  :

https://www.keuzehulp.info/pp/liesbreuk/intro

 

Keuzehulp PATIENT+ Galsteenlijden:

https://www.keuzehulp.info/pp/galstenen

 

Keuzehulp PATIENT+ Adjuvante therapie bij coloncarcinoom:

https://www.keuzehulp.info/pp/darmkanker/intro

 

Keuzehulp PATIENT+ Bariatrie:

https://www.keuzehulp.info/pp/bariatrie/intro

 

Keuzehulp PATIENT+ Morbus Crohn:

https://www.keuzehulp.info/pp/crohn/intro/2

 

Keuzehulp Gemetastaseerd Coloncarcinoom:

https://ddk.keuzehulp.nl/specialist

 

Keuzehulp Palliatief Slokdarmcarcinoom:

https://consultkaart.nl/inc/uploads/2018/07/FMS_ck_Slokdarmkanker_2018.01.pdf

 

 

Heeft u vragen / opmerkingen en wilt u met ons in contact komen?