De Nederlandse Vereniging voor GastroIntestinale Chirurgie (NVGIC) is een bloeiende subvereniging van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH).
De NVGIC heeft tot doel de chirurgische patiƫntenzorg, het onderwijs en de wetenschap op het gebied van ziekten van de tractus digestivus in breedste zin te bevorderen.
Daartoe heeft de NVGIC onder meer nauwe banden met de Nederlandse Vereniging voor GastroEnterologie (NVGE).

Bestuur NVGIC

Dr. P. van Duijvendijk

Voorzitter

Prof. Dr. J.P Ruurda

Secretaris

Dr. G.A. Patijn

Penningmeester

Dr. J. Melenhorst

Lid

Dr. D. Roos

Lid

Drs. J.A. Apers

Lid

Dr. J.F.M. Lange

Lid

Dr. J. Verhelst

Lid