Werkgroep robotchirurgie

The First Dutch Robotics Summit: 07-02-2020 Breda

De werkgroep robotchirurgie presenteert haar eerste symposium robotchirurgie op 7 februari 2020 in Amphia in Breda. Met de sterke toename van het aantal operatierobots in Nederland zijn de indicaties voor de robot de afgelopen jaren uitgebreid. Dit symposium biedt een platform aan Nederlandse robotchirurgen, AIOS en operatieassistenten om hun ervaringen te delen en met elkaar in discussie te gaan.

Programma

Robotchirurgen zullen de huidige stand van zaken op het gebied van robotchirurgie binnen de verschillende vakgebieden binnen de Heelkunde presenteren:

 

Robotische Colorectale Chirurgie

Robotische Hernia Chirurgie

Robotische Bariatrische Chirurgie

Robotische Hepato-pancreato-biliaire Chirurgie

Robotische Benigne Upper GI Chirurgie

Robotische Maligne Upper GI chirurgie

Tevens zullen de nieuwste innovaties en toekomstige ontwikkelingen binnen de robotica gepresenteerd worden en zal er gefocust worden op training in robotchirurgie. Daarnaast zal vanuit de blik van ziekenhuisbestuur en met een blik van zorgevaluatie kritisch naar de brede toepassing van robotchirurgie gekeken worden.

Werkgroep robotchirurgie

The first Dutch Robotics Summit: 07-02-2020 Breda

De werkgroep robotchirurgie presenteert haar eerste symposium robotchirurgie op 7 februari 2020 in Amphia in Breda. Met de sterke toename van het aantal operatierobots in Nederland zijn de indicaties voor de robot de afgelopen jaren uitgebreid. Dit symposium biedt een platform aan Nederlandse robotchirurgen, AIOS en operatieassistenten om hun ervaringen te delen en met elkaar in discussie te gaan.

Robotchirurgen zullen de huidige stand van zaken op het gebied van robotchirurgie binnen de verschillende vakgebieden binnen de Heelkunde presenteren:

Robotische Colorectale Chirurgie

Robotische Hernia Chirurgie

Robotische Bariatrische Chirurgie

Robotische Hepato-pancreato-biliaire Chirurgie

Robotische Benigne Upper GI Chirurgie

Robotische Maligne Upper GI chirurgie

Tevens zullen de nieuwste innovaties en toekomstige ontwikkelingen binnen de robotica gepresenteerd worden en zal er gefocust worden op training in robotchirurgie. Daarnaast zal vanuit de blik van ziekenhuisbestuur en met een blik van zorgevaluatie kritisch naar de brede toepassing van robotchirurgie gekeken worden.

Accreditatie:

 

Faculty

Jelle Ruurda

Werner Draaisma

Daan Lips

Theo Aufenacker

George van der Schelling

Bart Witteman

Jeroen Hagendoorn

Marc van Det

Ivo Broeders

Frank Voskens

Accreditatie:

 

Faculty

Jelle Ruurda

Werner Draaisma

Daan Lips

Theo Aufenacker

George van der Schelling

Bart Witteman

Jeroen Hagendoorn

Marc van Det

Ivo Broeders

Frank Voskens

Heeft u vragen / opmerkingen en wilt u met ons in contact komen?