CASH 3

De organisatie van de CASH cursussen, waaronder ook de differentianten cursussen, is de verantwoordelijkheid van het Concilium Chirurgicum en is gedelegeerd en wordt gecoordineerd in het geval de differentianten curssussen door de subverenigingen.  Het overzicht van alle CASH modules en opbouw is te vinden op heelkunde.nl/cash-3

Daar de CASH 3 cursus een verplicht karakter in het kader van de opleiding heelkunde heeft , zal deze in het algemeen , ook bij weinig inschrijvingen , doorgang hebben. In geval van extreme omstandigheden bv een natuurramp, verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden van het congresbureau waarin de termijn voor restitutie wordt vermeld.

DIFFERENTIATIE

Data Verplicht Onderwijs 2018

-Cash 3.0, 18 en 19 juni
-Laparoscopie cursus Colorectale Anatomie, ErasmusMC, 19 maart, 17 september en 10 december
-Laparoscopie cursus Colonchirugie, VUMC, 9 maart, 27 maart, 16 november en 21 december
-Laparoscopie cursus Rectumchirurgie, RadboudMC, 26 juni en 11 december

Verplicht onderwijs GE differentiatie

 • Cursorisch onderwijs voorafgaand aan DDD voor- en najaarscongres (2x 1 dagdeel)
 • Chirurgendagen voorjaar (2 dagen)
 • Najaarsvergadering (1 dag)
 • CASH 3 namens NVCO en NVGIC (2 dagen)
  • oneven jaar upper GI en HPB
  • even jaar lower GI
 • Laparoscopie cursus colonchirurgie (2 dagen: 1 in ErasmusMC en 1 in de VUMC)

 

Hiernaast dient elke differentiant in 2 jaar 20 dagdelen in te vullen bij verschillende specialisaties zoals beschreven in het starterspakket

 • Cursorisch onderwijs voorafgaand aan DDD voor- en najaarscongres (2x 1 dagdeel)
 • Chirurgendagen voorjaar (2 dagen)
 • Najaarsvergadering (1 dag)
 • CASH 3 namens NVCO en NVGIC (2 dagen)
  • oneven jaar upper GI en HPB
  • even jaar lower GI
 • Finalistentraject (1 dag)
 • Laparoscopie cursus rectumchirurgie (1 dag in UMCN Radboud)

 

Hiernaast dient elke differentiant in 2 jaar 20 dagdelen in te vullen bij verschillende specialisaties zoals beschreven in het starterspakket

BIJ- EN NASCHOLING

Inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden
De NVGIC congressen en bij- en nascholings activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met een congresbureau .Tot op heden heeft de NVGIC gebruikt gemaakt van de diensten van Congress Company. Hiervoor gelden de volgende inschrijvings- en annuleringskosten.

 

Uw inschrijving is pas definitief als deze door het Congressecretariaat is ontvangen en gecontroleerd. Bij ontvangst van uw inschrijving geldt een annuleringstermijn van 7 dagen. Indien u binnen deze termijn uw inschrijving annuleert wordt het gehele bedrag gerestitueerd. Na deze termijn van 7 dagen wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Restitutie van inschrijvingsgelden vind binnen een termijn van 4 weken plaats.

Stichting bij- en nascholing NVGIC
De stichting bij- en nascholing NVGIC verzorgt de financiële aspecten van de bij- en nascholings activiteiten van de NVGIC.

 

Algemene voorwaarden
De NVGIC congressen en bij- en nascholings activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met een congresbureau. Tot op heden heeft de NVGIC gebruikt gemaakt van de diensten van Congress Company.

 

Copyright
Door de NVGIC georganiseerde congressen en bij- en nascholings activiteiten vallen onder het copyright zoals gedeponeerd in de Nederlandse wet.

Heeft u vragen / opmerkingen en wilt u met ons in contact komen?