CASH 3

De organisatie van de CASH cursussen, waaronder ook de differentianten cursussen, is de verantwoordelijkheid van het Concilium Chirurgicum en is gedelegeerd en wordt gecoordineerd in het geval de differentianten curssussen door de subverenigingen.  Het overzicht van alle CASH modules en opbouw is te vinden op heelkunde.nl/cash-3

Daar de CASH 3 cursus een verplicht karakter in het kader van de opleiding heelkunde heeft, zal deze in het algemeen, ook bij weinig inschrijvingen, doorgang hebben. In geval van extreme omstandigheden bv een natuurramp, verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden van het congresbureau waarin de termijn voor restitutie wordt vermeld.

 

Inschrijving voor Cash 3 cursussen vindt plaats via onze partner Congres Company. Zodra de inschrijving open is, zullen we hier een link plaatsen naar de aanmeldpagina.

DIFFERENTIATIE

Data Verplicht Onderwijs 

U dient eerst de ErasmusMC-cursus te volgen, dan de VUMC-cursus (beide in het 5e jaar), en vervolgens de RadboudMC-cursus in het 6e jaar.

Cursusdata 2021:
– Laparoscopie cursus Colorectale Anatomie, ErasmusMC, 15 maart, 13 september en 15 november;
– Laparoscopie cursus Colonchirugie, Amsterdam UMC, locatie VUmc, 22 maart, 20 september en 22 november;
– Laparoscopie cursus Rectumchirurgie, Radboudumc,  1 juni en 7 december;
– Cursorisch onderwijs NVMDL (online) 15 april;
– CASH 3 GE-ONCO 21 en 22 juni;
– Cursorisch onderwijs NVMDL (online) 13 oktober.

Differentianten worden ruim van tevoren voor de verplichte laparoscopie cursussen ingedeeld door de NVGIC. Als u bent ingedeeld, krijgt u hiervan per email bericht met een betaallink om de cursuskosten a €700,00 te voldoen. Pas na betaling is uw inschrijving definitief.

Verplicht onderwijs GE differentiatie

 • Cursorisch onderwijs voorafgaand aan DDD voor- en najaarscongres (2x 1 dagdeel)
 • Chirurgendagen voorjaar (2 dagen)
 • Najaarsvergadering (1 dag)
 • CASH 3 namens NVCO en NVGIC (2 dagen)
  • oneven jaar upper GI en HPB
  • even jaar lower GI
 • Laparoscopie cursus colonchirurgie (2 dagen: 1 in ErasmusMC en 1 in de VUMC)

 

Hiernaast dient elke differentiant in 2 jaar 20 dagdelen in te vullen bij verschillende specialisaties zoals beschreven in het starterspakket

 • Cursorisch onderwijs voorafgaand aan DDD voor- en najaarscongres (2x 1 dagdeel)
 • Chirurgendagen voorjaar (2 dagen)
 • Najaarsvergadering (1 dag)
 • CASH 3 namens NVCO en NVGIC (2 dagen)
  • oneven jaar upper GI en HPB
  • even jaar lower GI
 • Finalistentraject (1 dag)
 • Laparoscopie cursus rectumchirurgie (1 dag in UMCN Radboud)

 

Hiernaast dient elke differentiant in 2 jaar 20 dagdelen in te vullen bij verschillende specialisaties zoals beschreven in het starterspakket

BIJ- EN NASCHOLING

Inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden
De NVGIC-congressen, cursorisch onderwijs, en CASH 3.0 cursussen worden georganiseerd in samenwerking met een congresbureau .Tot op heden heeft de NVGIC gebruikt gemaakt van de diensten van Congress Company. Hiervoor gelden de volgende inschrijvings- en annuleringskosten.

 

Uw inschrijving is pas definitief als deze door het Congressecretariaat is ontvangen en gecontroleerd. Bij ontvangst van uw inschrijving geldt een annuleringstermijn van 7 dagen. Indien u binnen deze termijn uw inschrijving annuleert wordt het gehele bedrag gerestitueerd. Na deze termijn van 7 dagen wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Restitutie van inschrijvingsgelden vind binnen een termijn van 4 weken plaats.

Stichting bij- en nascholing NVGIC
De stichting bij- en nascholing NVGIC verzorgt de financiële aspecten van de bij- en nascholings activiteiten van de NVGIC.

 

Algemene voorwaarden
De NVGIC congressen en bij- en nascholings activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met een congresbureau. Tot op heden heeft de NVGIC gebruikt gemaakt van de diensten van Congress Company.

 

Copyright
Door de NVGIC georganiseerde congressen en bij- en nascholings activiteiten vallen onder het copyright zoals gedeponeerd in de Nederlandse wet.

Laparoscopiecursussen
De Laparoscopiecursussen Colorectale Anatomie, Colonchirurgie, en Rectumchirurgie worden georganiseerd door de Stichting bij- en nascholing NVGIC in samenwerking met het Erasmus MC, het VUMC, en het Radboud UMC.

 

Hiervoor gelden de volgende inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden:
Uw digitale inschrijving via de website is pas definitief zodra de betaling van € 700,- door de NVGIC is ontvangen. Bij ontvangst van uw inschrijving geldt een annuleringstermijn van 7 dagen. Indien u binnen deze termijn uw inschrijving annuleert wordt het gehele bedrag gerestitueerd.

 

Gezien de hoge kosten van deze cursussen en reserveringen van expert faculty, ruimtes en materialen, zal bij een “no show” of afzegging binnen 8 weken voor de cursusdatum zonder zeer zwaarwegende redenen geen restitutie van het cursusgeld plaatsvinden en komen de cursuskosten à € 700,- voor uw eigen rekening.