The First Dutch Robotics Summit: 07-02-2020 Breda

De werkgroep robotchirurgie presenteert haar eerste symposium robotchirurgie op 7 februari 2020 in Amphia in Breda. Met de sterke toename van het aantal operatierobots in Nederland zijn de indicaties voor de robot de afgelopen jaren uitgebreid. Dit symposium biedt een platform aan Nederlandse robotchirurgen, AIOS en operatieassistenten om hun ervaringen te delen en met elkaar in discussie te gaan.Heeft u vragen / opmerkingen en wilt u met ons in contact komen?