NVGIC

 

Nederlandse Vereniging voor GastroIntestinale Chirurgie

Leestafel

Volg de maandelijkse selectie van wetenschappelijk Gastro-Intestinaal nieuws.

Corona virus

Bekijk de COVID-19 pagina van de FMS voor algemene informatie met betrekking tot het Corona virus.

Congresagenda

Bekijk de kalender met de symposia die in de belangstelling staan van de NVGIC.

De NVGIC

Chirurgische patiëntenzorg, onderwijs & wetenschap

De Nederlandse Vereniging voor GastroIntestinale Chirurgie (NVGIC) is een bloeiende subvereniging van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH).

 

De NVGIC heeft tot doel de chirurgische patiëntenzorg, het onderwijs en de wetenschap op het gebied van ziekten van de tractus digestivus in breedste zin te bevorderen. Daartoe heeft zij onder meer nauwe banden met de Nederlandse Vereniging voor GastroEnterologie (NVGE).

Themajaar Schotland 2019

Recente berichten