NVGIC voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVGIC ledencontent.

Thema's

Gouwe Handjes Cup

Gouwe Handjes Cup

Tijdens de Chirurgendagen 2023 Heel-Kundig! vond voor het eerst de NVGIC laparoscopie kampioenschappen voor aios plaats. Op de Expo stonden 8 laparoscopieboxen klaar, waarop AIOS de hele dag de gelegenheid kregen om de beste score neer te zetten. Aan het einde

Kwaliteit

De vereniging hanteert een integraal kwaliteitsbeleid. Randvoorwaarden worden gedefinieerd voor goede kwaliteit van chirurgische behandelingen, bijvoorbeeld in de vorm van: richtlijnontwikkeling- en onderhoud, certificering van individuele chirurgen en