NVGIC voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVGIC ledencontent.

Over NVGIC

De Nederlandse Vereniging voor GastroIntestinale Chirurgie (NVGIC) is een bloeiende subvereniging van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH).

De NVGIC heeft tot doel de chirurgische patiëntenzorg, het onderwijs en de wetenschap op het gebied van ziekten van de tractus digestivus in breedste zin te bevorderen. Daartoe heeft de NVGIC onder meer nauwe banden met de Nederlandse Vereniging voor GastroEnterologie (NVGE).

Snel naar: