NVGIC voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVGIC ledencontent.

Lid worden

U kunt lid worden van de Nederlandse Vereniging voor GastroIntestinale Chirurgie via onderstaand inschrijfformulier, indien u voldoet aan de voorwaarden voor lidmaatschap. Een van deze voorwaarden is lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Voor meer informatie: zie de statuten. Voor betaling van uw lidmaatschap willen wij u vriendelijk verzoeken dit formulier in te vullen en per post of email te versturen naar het bureau NVGIC.

Type lidmaatschappen:

  • A – Erelid (€ 0,00)
  • B – Gewoon lid, praktiserend chirurg (€ 150,00)
  • C – Buitengewoon lid, AIOS (€ 50,00)
  • D – Buitenge woon lid, belangstelling voor de NVGIC (€ 50,00)
  • F – Buitengewoon lid, rustend lid (€ 25,00)

Beëindiging lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk per brief of per e-mail te gebeuren voor het einde van het kalenderjaar.

Fout in de captcha!
Er is een fout opgetreden bij het opslaan van uw gegevens (server)
Er is een fout opgetreden bij het opslaan van uw gegevens
Uw gegevens zijn verzonden
Een ogenblik geduld a.u.b. uw aanvraag wordt verwerkt.

Aanmeldformulier

Uw BIG-nummer wordt enkel gebruikt voor opleiding, accreditatie, certificering en visitaties.
Persoonlijke gegevens
Privé adres
Privé communicatie
Omdat wij onze leden informeren via onze website, via nieuwsbrieven en e-mail, is het belangrijk dat uw juiste e-mail adres bij ons bekend is. Geef aan via welk e-mailadres u de correspondentie wilt ontvangen.
Functie
Lidmaatschap subvereniging