Certificering Gastro-Intestinale Chirurgen

Gastro-Intestinale chirurgen die voldoen aan de kwaliteitscriteria en competenties die de NVGIC stelt, kunnen zich als Gecertificeerd Gastro-Intestinaal chirurg laten registreren. Hiermee wil de NVGIC de kwaliteit van zorg nog beter en transparant maken.

Certificering aanvragen

Het aanvragen van uw certificering verloopt  via het programma PE-online (GAIA) Voor een aantal in te leveren bijlagen gelden formats. Deze formats gebruikt de Toetsingscommissie om alle aanvragen eenduidig en zorgvuldig te kunnen toetsen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Een totaal overzicht van de formats en in te leveren operatieoverzichten vindt u hier. Bij het operatietableau kunt u volstaan met het invullen van de samenvatting over de afgelopen 5 jaar.

 

Via onderstaande link komt u in uw persoonlijk certificeringsdossier: indienen aanvraag certificering

In uw certificeringsdossier ziet u stapsgewijs wat u moet aanleveren en waar de aan te leveren documentatie aan moet voldoen. Het formulier leidt u door uw aanvraag heen. Extra informatie vindt u achter het icoontje [?]. Via de hyperlinks vraagt u direct het voorgeschreven format op. U voegt per eis direct uw bijlage bij. U kunt u uw aanvraag altijd tussentijds onderbreken en op een later tijdstip aanvullen.

 

Download: Certificering reglement 

Mocht u vragen hebben dan kunt u deze richten aan de afdeling certificering via certificering@nvvh.knmg.nl

Bekijk de voorwaarden

Voorwaarden – NVGIC Antegrade certificering

 • Lid van NVGIC
 • Geregistreerd als arts en chirurg in wettelijk Nederlands register
 • SCHERP opleiding afgerond met modules gastro-intestinale chirurgie of CHIVO-schap gastro-intestinale chirurgie afgerond
 • Binnen 6 maanden na afronden SCHERP of CHIVO certificeringsaanvraag indienen (na 6 maanden is een antegrade aanvraag niet meer mogelijk)
 • Indien u geen bewijs SCHERP of CHIVO hebt, maar differentiatie ‘oude stijl’:

– Voor 2013 aanvullend aan opleiding chirurgie een differentiatie gastro-intestinale chirurgie gevolgd

– Uit operatietableau en weekschema blijkt dat gemiddeld over twee jaar, min. 8 uur per week patiëntgebonden zorg is verleend betreffende gastro-intestinale chirurgie

– 20 van de vereiste nascholingspunten per jaar zijn specifiek via gastro-intestinale congressen of cursussen verkregen, gemiddeld over 2 jaar voorafgaand aan de aanvraag

– Werkzaam in zorginstelling die voldoet aan de normen zoals gesteld in “Normering Oncologisch Chirurgische en Gastro-Intestinaal chirurgische aandoeningen”

– De aanvraag tot antegrade certificering dient tot uiterlijk 3 jaar na afronden van de opleiding te zijn gedaan

 

Voorwaarden  – NVGIC buitenland certificering

 • Lid van NVGIC
 • Geregistreerd als arts en chirurg in wettelijk Nederlands register
 • Opleiding tot chirurg en differentiatie tot gastro-intestinaal chirurg gevolgd vergelijkbaar met Nederlandse situatie en voldoen aan daartoe in Europees verband gestelde voorwaarden
 • Uit het operatietableau en het representatieve weekschema blijkt dat aanvrager tenminste 8 uur per week, gemiddeld over vijf jaar, patiëntgebonden zorg verleent betreffende de gastrointestinale chirurgie
 • 20 van de vereiste nascholingspunten per jaar zijn specifiek via oncologische congressen of cursussen verkregen, gemiddeld over 5 jaar voorafgaand aan de aanvraag
 • Werkzaam in zorginstelling die voldoet aan de normen zoals gesteld in “Normering Oncologisch Chirurgische en Gastro-Intestinaal chirurgische aandoeningen”
 • Minimaal 3 maanden naar tevredenheid van vervolgopleider werken in een officiële CHIVO- of gevisiteerde SCHERP-opleidingskliniek

 

Voorwaarden – NVGIC herregistratie

 • Lid van NVGIC
 • Geregistreerd als arts en chirurg in wettelijk Nederlands register
 • Uit operatietableau en weekschema blijkt dat gemiddeld over vijf jaar, min. 8 uur per week patiëntgebonden zorg is verleend betreffende gastro-intestinale chirurgie
 • 20 van de vereiste nascholingspunten per jaar zijn specifiek via gastro-intestinale congressen of cursussen verkregen, gemiddeld over vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag
 • Werkzaam in zorginstelling die voldoet aan de normen zoals gesteld in “Normering Oncologisch Chirurgische en Gastro-Intestinaal chirurgische aandoeningen”

 

Voorwaarden – NVCO retrograde certificering

 • Lid van NVGIC
 • Geregistreerd als arts en chirurg in wettelijk Nederlands register
 • Aanvraag indienen voor 31-12-2013. Loopt uw BIG-registratie in 2013 af? Dient u dan de certificeringsaanvraag 3 maanden voor het verstrijken van uw BIG-registratie in.
 • Uit het operatietableau en het representatieve weekschema blijkt dat aanvrager tenminste 8 uur per week, gemiddeld over vijf jaar, patiëntgebonden zorg verleent betreffende de gastro-intestinale chirurgie.
 • 20 van de vereiste nascholingspunten per jaar zijn specifiek via gastro-intestinale congressen of cursussen verkregen, gemiddeld over 5 jaar voorafgaand aan de aanvraag
 • Werkzaam in zorginstelling die voldoet aan de normen zoals gesteld in “Normering Oncologisch Chirurgische en Gastro-Intestinaal chirurgische aandoeningen”
Heeft u vragen / opmerkingen en wilt u met ons in contact komen?