Certificering Gastro-Intestinale Chirurgen

Gastro-Intestinale chirurgen die voldoen aan de kwaliteitscriteria en competenties die de NVGIC stelt, kunnen zich als Gecertificeerd Gastro-Intestinaal chirurg laten registreren. Hiermee wil de NVGIC de kwaliteit van zorg nog beter en transparant maken.

Certificering aanvragen

Het aanvragen van uw certificering verloopt  via het programma PE-online (GAIA) Voor een aantal in te leveren bijlagen gelden formats, deze kunt u downloaden in PE-online. Deze formats gebruikt de Toetsingscommissie om alle aanvragen eenduidig en zorgvuldig te kunnen toetsen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Bij het operatietableau kunt u volstaan met het invullen van de samenvatting over de afgelopen 5 jaar.

 

Via onderstaande link komt u in uw persoonlijk certificeringsdossier: indienen aanvraag certificering

In uw certificeringsdossier ziet u stapsgewijs wat u moet aanleveren en waar de aan te leveren documentatie aan moet voldoen. Het formulier leidt u door uw aanvraag heen. Extra informatie vindt u achter het icoontje [?]. Via de hyperlinks vraagt u direct het voorgeschreven format op. U voegt per eis direct uw bijlage bij. U kunt u uw aanvraag altijd tussentijds onderbreken en op een later tijdstip aanvullen.

Voor het actuele reglement en voorwaarden verwijzen we u naar de website van de NVvH ( inlog vereist ) https://heelkunde.nl/nvvh/certificering

Bekijk de voorwaarden

Voorwaarden – NVGIC Antegrade certificering

 • Lid van NVGIC
 • Geregistreerd als arts en chirurg in wettelijk Nederlands register
 • SCHERP opleiding afgerond met modules gastro-intestinale chirurgie of CHIVO-schap gastro-intestinale chirurgie afgerond
 • Binnen 6 maanden na afronden SCHERP of CHIVO certificeringsaanvraag indienen (na 6 maanden is een antegrade aanvraag niet meer mogelijk)
 • Indien u geen bewijs SCHERP of CHIVO hebt, maar differentiatie ‘oude stijl’:

– Voor 2013 aanvullend aan opleiding chirurgie een differentiatie gastro-intestinale chirurgie gevolgd

– Uit operatietableau en weekschema blijkt dat gemiddeld over twee jaar, min. 8 uur per week patiëntgebonden zorg is verleend betreffende gastro-intestinale chirurgie

– 20 van de vereiste nascholingspunten per jaar zijn specifiek via gastro-intestinale congressen of cursussen verkregen, gemiddeld over 2 jaar voorafgaand aan de aanvraag

– Werkzaam in zorginstelling die voldoet aan de normen zoals gesteld in “Normering Oncologisch Chirurgische en Gastro-Intestinaal chirurgische aandoeningen”

– De aanvraag tot antegrade certificering dient tot uiterlijk 3 jaar na afronden van de opleiding te zijn gedaan

 

Voorwaarden  – NVGIC buitenland certificering

 • Lid van NVGIC
 • Geregistreerd als arts en chirurg in wettelijk Nederlands register
 • Opleiding tot chirurg en differentiatie tot gastro-intestinaal chirurg gevolgd vergelijkbaar met Nederlandse situatie en voldoen aan daartoe in Europees verband gestelde voorwaarden
 • Uit het operatietableau en het representatieve weekschema blijkt dat aanvrager tenminste 8 uur per week, gemiddeld over vijf jaar, patiëntgebonden zorg verleent betreffende de gastrointestinale chirurgie
 • 20 van de vereiste nascholingspunten per jaar zijn specifiek via oncologische congressen of cursussen verkregen, gemiddeld over 5 jaar voorafgaand aan de aanvraag
 • Werkzaam in zorginstelling die voldoet aan de normen zoals gesteld in “Normering Oncologisch Chirurgische en Gastro-Intestinaal chirurgische aandoeningen”
 • Minimaal 3 maanden naar tevredenheid van vervolgopleider werken in een officiële CHIVO- of gevisiteerde SCHERP-opleidingskliniek

 

Voorwaarden – NVGIC herregistratie

 • Lid van NVGIC
 • Geregistreerd als arts en chirurg in wettelijk Nederlands register
 • Uit operatietableau en weekschema blijkt dat gemiddeld over vijf jaar, min. 8 uur per week patiëntgebonden zorg is verleend betreffende gastro-intestinale chirurgie
 • 20 van de vereiste nascholingspunten per jaar zijn specifiek via gastro-intestinale congressen of cursussen verkregen, gemiddeld over vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag
 • Werkzaam in zorginstelling die voldoet aan de normen zoals gesteld in “Normering Oncologisch Chirurgische en Gastro-Intestinaal chirurgische aandoeningen”

 

Voorwaarden – NVCO retrograde certificering

 • Lid van NVGIC
 • Geregistreerd als arts en chirurg in wettelijk Nederlands register
 • Aanvraag indienen voor 31-12-2013. Loopt uw BIG-registratie in 2013 af? Dient u dan de certificeringsaanvraag 3 maanden voor het verstrijken van uw BIG-registratie in.
 • Uit het operatietableau en het representatieve weekschema blijkt dat aanvrager tenminste 8 uur per week, gemiddeld over vijf jaar, patiëntgebonden zorg verleent betreffende de gastro-intestinale chirurgie.
 • 20 van de vereiste nascholingspunten per jaar zijn specifiek via gastro-intestinale congressen of cursussen verkregen, gemiddeld over 5 jaar voorafgaand aan de aanvraag
 • Werkzaam in zorginstelling die voldoet aan de normen zoals gesteld in “Normering Oncologisch Chirurgische en Gastro-Intestinaal chirurgische aandoeningen”