Lidmaatschap

Lid worden

U kunt lid worden van de Nederlandse Vereniging voor GastroIntestinale Chirurgie via onderstaand inschrijfformulier, indien u voldoet aan de voorwaarden voor lidmaatschap. Een van deze voorwaarden is lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Voor meer informatie: zie de statuten. Voor betaling van uw lidmaatschap willen wij u vriendelijk verzoeken dit formulier in te vullen en per post of email te versturen naar het bureau NVGIC.

Type lidmaatschappen:
A – Erelid (€ 0,00)
B – Gewoon lid, praktiserend chirurg (€ 150,00)
C – Buitengewoon lid, AIOS (€ 50,00)
D – Buitenge woon lid, belangstelling voor de NVGIC (€ 50,00)
F – Buitengewoon lid, rustend lid (€ 25,00)

Beëindiging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk per brief of per e-mail te gebeuren voor het einde van het kalenderjaar.

Aanmelden

B - Gewoon lid, praktiserend chirurgC - Buitengewoon lid, AIOSD - Buitengewoon lid, belangstelling voor de NVGICF - Buitengewoon lid, rustend lid

Let wel; uw adres zal in geen geval worden doorgegeven of verkocht aan niet-medische, commerciële, instanties.

Na het indienen van de aanvraag via bovenstaande velden zal de NVGIC u e-mailen met informatie over de vervolgstappen van het aanvraagproces.