Lidmaatschap

Lid worden

U kunt lid worden van de Nederlandse Vereniging voor GastroIntestinale Chirurgie via onderstaand inschrijfformulier, indien u voldoet aan de voorwaarden voor lidmaatschap. Een van deze voorwaarden is lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Voor meer informatie: zie de statuten. Voor betaling van uw lidmaatschap willen wij u vriendelijk verzoeken dit formulier in te vullen en per post of email te versturen naar het bureau NVGIC

Beëindiging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk per brief of per e-mail te gebeuren voor het einde van het kalenderjaar.

Alle leden van de NVGIC ontvangen 6 maal per jaar het Digestive Surgery magazine

Aanmelden

Let wel; uw adres zal in geen geval worden doorgegeven of verkocht aan niet-medische, commerciële, instanties.

Na het indienen van de aanvraag via bovenstaande velden zal de NVGIC u e-mailen met informatie over de vervolgstappen van het aanvraagproces.

Heeft u vragen / opmerkingen en wilt u met ons in contact komen?